​គណៈប្រតិភូសហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​និង​សម្ព័ន្ធ​យុវជនខ្មែរ​ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ទៅ​ប្រមូល​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ​ស្តី​ពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោម នៅ​ប្រទេសបារាំង ក្នុងខែកុម្ភៈ ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៥

KKC & KYAD Delegation to France in February B.E.2558 A.D.2015 to collect historical Kampuchea Krom Dossiers

Mon the 6th Waxing Moon of Phagguṇa BE2558, February 23, AD2015 Year of the Horse

 

សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរ ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ អំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាខ្មែរ ផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនលោក Alejandro Gonzalez Davidson

KKC and KYAD Appeal to the Cambodian Government to Renew Visa for Alejandro Gonzalez Davidson

Photo courtesy the Phnom Penh Post
Mon the 6th Waxing Moon of Phagguṇa BE2558, February 23, AD2015 Year of the Horse

 

លោក ថាច់ សេដ្ឋា៖ ឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពិតជាទឹកដីរបស់កម្ពុជា

RFI Interviews Khmer Krom leader Thach Setha on FEB 19, B.E.2558 A.D.2015

Thach Setha: Historical Dossiers Confirm that Kampuchea Krom is Cambodia’s territory

Thu the 2nd Waxing Moon of Phagguṇa BE2558, February 19, AD2015 Year of the Horse

Thach Setha

Listen now by clicking on link

លោក ថាច់ សេដ្ឋា៖ ឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ពិតជាទឹកដីរបស់កម្ពុជា

ភ្ញៀវប្រចំាថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារំាងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ កុម្ភៈនេះ គឺលោកថាច់ សេដ្ឋា ប្រធានសមាគមន៍
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម។ នាឱកាសទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារំាងដើម្បីស្វែងរកឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តទឹកដី
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម លោកបានផ្តល់ បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបារំាងអន្តរជាតិ។ ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គួច គន្ធារ៉ា លោក
ថាច់ សេដ្ឋាបានបញ្ជាក់ពីការឃុបឃិតរវាងបារំាង និងវៀតណាមក្នុងការយកទឹកដី ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងថា ទឹកដី
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិតជាទឹកដីតែមួយរបស់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ទន្ទឹមគ្នានេះ លោកក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងពីបំណងចង់
ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យ បញ្ចូលឯកសារទំាងនោះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួង អប់រំផងដែរ។ Courtesy RFI

 

 

Press Release on mission to France to collect historical Kampuchea Krom dossiers

Thu the 10th Waning Moon of Māgha BE2558, February 12, AD2015 Year of the Horse

 

the french government responds to khmer krom community

Tue the 8th Waning Moon of Māgha BE2558, February 10, AD2015 Year of the Horse

 

Royal message of the late his majesty king norodom to the french government in b.e.2411 a.d.1868

Mon the 7th Waning Moon of Māgha BE2558, February 9, AD2015 Year of the Horse

 

Message from khmer krom leader thach setha on kampuchea krom dossiers in aix-en-provence, france

Sun the 6th Waning Moon of Māgha BE2558, February 8, AD2015 Year of the Horse

 

King Norodom Protects Khmer National Interest

Thu the 3rd Waning Moon of Māgha BE2558, February 6, AD2015 Year of the Horse

 

KKC & KYAD Delegation to france on feb 02-04, b.e.2558 A.d.2015 to collect historical kampuchea krom dossiers

Wed the 1st Waning Moon of Māgha BE2558, February 4, AD2015 Year of the Horse

 

The human rights situation in vietnam remained critical in 2014

Fri the 11th Waxing Moon of Māgha BE2558, January 30, AD2015 Year of the Horse
Courtesy HRW

Download Complete Human Rights Violatons on Vietnam

 

ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ នឹង​ទៅ​ប្រមូល​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៅ​បារាំង

President of the Khmer Kampuchea Krom Community, KKC, journeys to France to collect historical dossiers

Thu the 10th Waxing Moon of Māgha BE2558, January 29, AD2015 Year of the Horse
Courtesy RFA

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្ស នៅកម្ពុជា

Press Statement by the United Nations Special Rapporteur, Professor Surya Subedi, on the situation of human rights in Cambodia

Fri the 4th Waxing Moon of Māgha BE2558, January 23, AD2015 Year of the Horse
Courtesy UNHCHR

Download Statement in

Khmer

English

 

 

Oxfam: '1% will soon own world's wealth while 1 in 9 go hungry'

Mon the 15th Waning Moon of Phussa BE2558, January 19, AD2015 Year of the Horse
Courtesy BBC

Oxfam report says the wealthiest 1% will own more than 50% of the world's wealth by 2016. The charity's research shows that the share of the world's wealth owned by the richest 1% increased from 44% in 2009 to 48% last year.

Katie Wright is Head Global External affairs at Oxfam. She said: "The world talks about having the ambition to end poverty but that simply isn't going to happen until we tackle this vast and growing inequality."

This clip is originally from Breakfast on Monday 19 January 2015.

 

ប្រទេសផ្តល់ជំនួយគួរជម្រុញការលើកតម្កើងលទិ្ធប្រជាធិបតេយ្យ, សិទ្ធមនុស្ស

Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression
Tue the 9th Waning Moon of Phussa BE2558, January 13, AD2015 Year of the Horse
Courtesy HRW

Donor Countries Should Promote Democracy, Human Rights

<<After 30 years of experience, there is no reason to believe that Hun Sen will wake up one day and decide to govern Cambodia in a more open, inclusive, tolerant, and rights-respecting manner. The international community should begin listening to those Cambodians who have increasingly demanded the protection and PROMOTION of their basic human rights, Brad Adams, Asia director>>

New York – The 30th anniversary of Hun Sen’s rule in Cambodia highlights the need for influential governments and donors to strengthen efforts for human rights and democratic reforms, Human Rights Watch said in a new report today. January 14, 2015, marks 30 years since Hun Sen took office as PRIMEminister on January 14, 1985.

Hun Sen is now the sixth-longest serving political leader in the world, just behind Robert Mugabe of Zimbabwe and ahead of Yoweri Museveni of Uganda.

“For three decades, Hun Sen has repeatedly used political violence, repression, and corruption to remain in power,” said Brad Adams, Asia director and author of the report. “Cambodia urgently needs reforms so that its people can finally exercise their basic human rights without fear of arrest, torture, and execution. The role of international donors is crucial in making this happen.”

The 67-page report, “30 Years of Hun Sen: Violence, Repression, and Corruption in Cambodia,” chronicles Hun Sen’s career from being a Khmer Rouge commander in the 1970s to his present role as PRIME minister and head of the ruling Cambodian People’s Party (CPP). The report details the violence, repression, and corruption that have characterized his rule under successive governments since 1985.

Hun Sen has ruled through violence and fear. He has often described politics as a struggle to the death between him and all those who dare to defy him. For example, on June 18, 2005, he warned political opponents whom he accused of being “rebels” that “they should prepare coffins and say their wills to their wives.” This occurred shortly after he declared that Cambodia’s former king, Norodom Sihanouk, who abdicated to express his opposition to Hun Sen’s method of governing, would be better off dead.

In a speech on August 5, 2009, he mimicked the triggering of a gun while warning critics not to use the word “dictatorship” to describe his rule. On January 20, 2011, responding to the suggestion that he should be worried about the overthrow of a dictator in Tunisia at the time of the “Arab Spring,” Hun Sen lashed out: “I not only weaken the opposition, I’m going to make them dead ... and if anyone is strong enough to try to hold a demonstration, I will beat all those dogs and put them in a cage.”

Just after his Cambodian People’s Party suffered major electoral setbacks in the National Assembly elections of July 28, 2013, despite systematic fraud and widespread election irregularities orchestrated by his government, he proclaimed that only “death or incapacitation to the point of being unable to work” could unseat him from the summit of power.

“Although in recent decades he has allowed limited space for political opposition and civil society, the patina of openness has concealed an underlying reality of repression, and his government has been quick to stifle those who pose a threat to his rule,” Adams said.

Human Rights Watch examined Hun Sen’s human rights record during various Cambodian governments since 1979, and in particular the current Royal Government of Cambodia, which has been in place for more than 20 years. Since Hun Sen maneuvered to stay in office after rejecting the results of a United Nations-administered election in 1993, he and the CPP have remained in power by manipulating the elections held every five years since.

The report is based on materials in Khmer, English, Vietnamese, and Chinese, including official and other Cambodian documents; interviews with Cambodian officials and other Cambodians; interviews with journalists, academics, and nongovernmental organizations; and UN records, foreign government reports, and Cambodian COURT RECORDS.

The report describes:
Hun Sen’s early life in Kampong Cham province;

His decision to join the Khmer Rouge after the ouster of Prince Norodom Sihanouk in 1970;

His role as a Khmer Rouge commander in the 1970s in areas where crimes against humanity were committed;

His responsibility in the 1980s as prime minister for a notorious forced labor PROGRAM and systematic imprisonment of dissidents, and for death squads during the UN peacekeeping operation in 1992-93;

The role of his personal bodyguard unit in the deadly March 30, 1997 grenade attack on opposition leader Sam Rainsy;

His bloody coup of July 5-6, 1997, and its aftermath, in which more than 100 mostly royalist opposition party members were summarily executed; and
The repression and corruption of the past decade during which political and social activists, trade union leaders, and journalists have been killed in connection with their opposition to CPP policies and practices.

In recent years, a government-generated land crisis affecting the urban and rural poor has adversely affected hundreds of thousands of Cambodians, while Hun Sen has openly obstructed accountability for international crimes perpetrated in 1975-1979 by the Khmer Rouge, relying on his control of a Cambodian judiciary that also ensures CONTINUING impunity for abuses.

Human Rights Watch called on influential governments and donors to end their passive response to these decades of rights abuses, repression, and massive corruption, and to make a renewed commitment to support Cambodians who struggle for free and fair elections, the rule of law, an end to corruption and land grabs, and respect for basic rights such as freedom of expression, association, and assembly.

“After 30 years of experience, there is no reason to believe that Hun Sen will wake up one day and decide to govern Cambodia in a more open, inclusive, tolerant, and rights-respecting manner,” Adams said. “The international community should begin listening to those Cambodians who have increasingly demanded the protection and PROMOTION of their basic human rights.”

Download HRW 67-page Report in PDF

 

Khmer Krom Coalition and Khmer Youth Alliance request the Cambodian Prime Minister to raise a number of issues with visiting Vietnamese President Truong Tan Sang
Sun the 1st Waxing Moon of Phussa BE2558, December 21, AD2014 Year of the Horse

 

40 NGOS FROM AROUND THE WORLD URGE ICC PROSECUTOR TO ACT ON ICC CAMBODIA COMMUNICATION
Sat the 7h Waning Moon of Māgasira BE2558, December 13, AD2014 Year of the Horse
Courtesy Global Diligence

On 12 December 2014, FIDH, Global Witness and Richard J Rogers sent a joint letter to the ICC Prosecutor attaching a statement from 40 civil society organisations from around the world, expressing support for the ICC Communication on Cambodia. The Communication – which had been filed by Rogers on 7 October 2014 – alleges that the Cambodian Ruling Elite committed crimes against humanity against Cambodian civilians.

The Communication has attracted considerable interest from civil society organisations from all over the world who are concerned that: “Land grabbing and the associated forced evictions of people from their homes and farmland is increasingly a global human rights problem that has reached a crisis point in a number of poor countries.”

To demonstrate their support for the Communication, 40 civil society organisations have signed onto the statement: “Civil Society Statement Supporting the Case Filed Against the Cambodian Ruling Elite in the International Criminal Court.” The signatories, who come from a broad-range of geographical, cultural, and ethnic backgrounds “urge the Office of the Prosecutor to initiate a Preliminary Examination with a view to opening a full investigation.”

The signatories stress that:
“The International Criminal Court accepting the case would have a hugely positive impact, not just in Cambodia, but globally. It would send a powerful message that when land grabbing is widespread or systematic, and reaches a certain level of gravity, international criminal law becomes engaged. We have a duty to protect the victims of land grabs and associated forced evictions who have no chance of obtaining justice in their own countries.”

The text of the Statement follows:
Civil Society Statement Supporting the Case Filed Against the Cambodian Ruling Elite in the International Criminal Court

12 December 2014
The undersigned civil society organisations from across the world wish to express strong support for the case filed against the Cambodian Ruling Elite at the International Criminal Court on 7th October 2014 (the “Communication”).
The case alleges that the widespread and systematic crimes that have accompanied the Ruling Elite’s massive land grabbing campaign amount to a crime against humanity. The land grabbing, which has been perpetrated for well over a decade, has affected an estimated 770,000 people. We come together to urge the Office of the Prosecutor to initiate a Preliminary Examination with a view to opening a full investigation.

Land grabbing and the associated forced evictions of people from their homes and farmland is increasingly a global human rights problem that has reached a crisis point in a number of poor countries. National and foreign investors are acquiring cheap land for everything from agriculture to mining, and this phenomenon continues to grow as population growth, consumption, and financial speculation drive demand upwards.

Land deals are often conducted in secret so available figures are likely to be a gross underestimate. But we know that over the last decade as much as 49 million hectares have changed hands or are under negotiation. The majority of these land deals are taking place in countries where the rule of law is weak, allowing governments and companies to ignore due process with impunity.
The victims of these land grabs are routinely evicted from their homes and forced away from the land and other natural resources that have sustained them and their families, often for generations. In the vast majority of cases, victims lose their sources of livelihood without receiving compensation and, as a consequence, are pushed deeper into hunger and poverty. Associated human rights violations are common. Opposition is often met with violence and armed state forces are used to quash the resistance of communities brave enough to defend their rights. In short, land grabbing has become one of the major causes of human rights violations of our age.

Something must be done. Land tenure security is vital to meeting global aims around poverty alleviation, climate change and the fulfilment of universal human rights. By contrast, the current global land grabbing crisis is displacing poor urbanites and creating a generation of landless farmers, therefore driving political unrest in many of the world’s most volatile countries.

The International Criminal Court accepting the case would have a hugely positive impact, not just in Cambodia, but globally. It would send a powerful message that when land grabbing is widespread or systematic, and reaches a certain level of gravity, international criminal law becomes engaged. We have a duty to protect the victims of land grabs and associated forced evictions who have no chance of obtaining justice in their own countries.

The Prosecutor should not be concerned about ‘opening the floodgates’ by acting on this Communication. Not all forcible evictions or transfers are as widespread and systematic as those in Cambodia; not all land grab situations will meet the elements of ‘crimes against humanity’.

The following civil society organisations have signed-on to this letter:
11.11.11- Coalition of the Flemish North-South movement, Belgium
AFREWATCH, African Resources Watch
Africa Europe Faith & Justice Network (AEFJN)
Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma) – Burma
Alyansa Tigil Mina (Alliance Against Mining), Philippines
American Jewish World Service
AsM Law Office – Promoting Sustainability, Prosperity and Justice, Indonesia
Association of Human Rights Defenders and Promoter (HRDP), Burma
CBCP-Permanent Committee on Public Affairs, Philippines
CNCD-11.11.11, Belgium
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Mexico
Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), Indonesia
Community Resource Centre, Thailand
EarthRights International
Environmental Investigation Agency
Family Farmers’ Association, UK
Find Your Feet, UK
Focus on the Global South
Friends of the Earth International
Global Witness
GRAIN
HAK: Hukum, Alam & Keadilan (Rights, Nature and Justice), Indonesia
Indian Social Action Forum (INSAF)
Kachin Peace Network, Burma
Kachin Women Peace Network, Burma
“Justice for All” law firm, Burma
Lao Movement for Human Rights (LMHR), Laos
Law and Policy of Sustainable Development Research Center, Vietnam
Namati
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
SAWIT WATCH
Share Mercy, Burma
Terra Nuova
The Corner House
The Gaia Foundation
The Oakland Institute, USA
Timor Leste Land and Housing Justice Network
UK Food Group
Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), Vietnam

 

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក ចាន់ សុវ៉េត ថ្ងៃទី១១ ធ្នូ ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

Khmer Krom leader Thach Setha bids farewell to the late Chan Soveth, Human Rights Defender

Thu the 5h Waning Moon of Māgasira BE2558, December 11, AD2014 Year of the Horse

 

 

Human rights day statement: High Commissioner

Tue the 3rd Waning Moon of Māgasira BE2558, December 9, AD2014 Year of the Horse
Courtesy OHCHR

"All human beings are born free and equal in dignity and rights": in perhaps the most resonant and beautiful words of any international agreement, the Universal Declaration of Human Rights promises, to all, the economic, social,
political, cultural and civil rights that underpin a life free from want and fear.

These human rights are not country-specific. They are not a reward for good
behaviour, or particular to a certain era or social group. They are the inalienable
entitlements of all people, at all times and everywhere, 365 days a year.

They are the rights of people of every colour, from every race and ethnic group; whether or not they have disabilities; citizens or migrants; no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age or sexual orientation.

The commitments made to the people of the world through the Universal Declaration are in themselves a mighty achievement – discrediting the tyranny, discrimination and contempt for human beings that have so painfully marked human history. And since the Declaration was adopted, countless people have gained greater freedom.

Violations have been prevented. Independence and autonomy have been attained. Many people – though not all– have been able to secure freedom from torture, unjustified imprisonment, summary execution, enforced disappearance, persecution and unjust discrimination, as well as fair access to education, economic opportunities, rich cultural traditions and adequate resources and health-care.

They have obtained justice for wrongs, and national and international protection for their rights, through the strong architecture of the international human rights legal system.

The power of the Universal Declaration is the power of ideas to change the world. It tells us that human rights are essential and indivisible – 365 days a year.

Every day is Human Rights day: a day on which we work to ensure that all people can gain equality, dignity and freedom. The UN Human Rights Office stands with the millions of people around the world whose voices are denied. And I look forward to you joining us, whether you do so via social media or in person.

Together, we must demand what should be guaranteed: our human rights, universal, indivisible, inalienable, for everyone, 365 days a year.

 

មានពីរភាសា ខ្មែរ និង អង់គ្លេស Available in Khmer and English

Appeal for funds for trip to France to acquire historical Kampuchea Krom dossiers that France transferred Kampuchea Krom to Vietnam

Fri the 7th Waxing Moon of Māgasira BE2558, November 28, AD2014 Year of the Horse

Download English version

 

សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ផ្ញើលិខិតថ្វាយសម្តេច នន្ទ ង៉ែត
ស្នើសុំធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងព្រះសង្ឃ ៣អង្គ ដែលត្រូវអាជ្ញាធ
ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្សឹក ហើយឃុំខ្ល

KKC requested the Supreme Buddhist Patriarch Non Nget to intervene to release the 03 Buddhist monks from Prey Sar Penitentiary and to re-ordain and restore their status as Buddhist monks

Tue the 4th Waxing Moon of Māgasira BE2558, November 25, AD2014 Year of the Horse

KKC Letter No.: 080/14

Pay Homage To H.H. Non Nget
The Supreme Buddhist Patriarch of the Kingdom of Cambodia

Subject: Request for an intervention to release 3 Buddhist monks that the Phnom Penh City Hall authority arrested, forced to defrock and detained at the Prey Sar Penitentiary

Per subject above, please allow me to provide Your Holiness on the incidence that taken place on November 11, 2014. The Phnom Penh City Hall authority arrested Venerable Son Hay, forced him to defrock against his will and transported to be detained at the Prey Sar Penitentiary. On the same day of November 12, 2014, Phnom Penh authority arrested two more Buddhist monks: Venerable Khit Vannak and Venerable Thach Sang, forced them to defrock against their will and transported them to be detained at the Prey Sar Penitentiary.

To apply the 227 Dhammavinaya (Buddhist rules) for the Buddhist monks in Buddhism, there are 4 rules (defeats) that the Buddhist monks can be defrocked (disrobed): The 4 parajikas (defeats) and they do not fall under the authority of laypeople (Phnom Penh City Hall authority).

Action of the Phnom Penh City Hall authority violated Buddhist institution and the Constitution, article 4 on Motto of Cambodia: Nation, Religion, King; article 43: Buddhism is the religion of the State.

The allegation of the Phnom Penh City Hall authority that the Buddhist monks hindered the work of the public works official and cause traffic jam does not apply to the 4 parajikas (defeats).

KKC views that the institution of the Supreme Patriarch of the Mohanikay Buddhism plays an important role in the protection of and organizing Buddhism in dignity in accordance to Buddhism in conjunction to the motto of Cambodia and the Constitution, the supreme law of the land.

Therefore, KKC appeals to you to take an effective measure to get the 3 Buddhist monks freed for the authorities forcefully defrocked them against their will and Buddha Dhamma in Pol Pol-style and to re-ordain and restore their monkhood accordingly.

KKC has confidence that in your capacity as the Supreme Patriarch overseeing the Buddhist monks nation-wide surely feels pain and will not allow the authorities to trample on Buddhism.

Please, Your Holiness, accept my highest respect.

Phnom Penh, November 24, B.E.2558 A.D.2014
KKC President
[Signed]

Thach Setha
-Advisor to the First Vice President of Parliament
with Minister-portfolio
-Former Senator

 

វត្តខ្មែរត្រៃកូដ ជោតញ្ញាណោ ជួន ណាត បវារណានិងបិណ្ឌបាត្រ
ដល់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ ព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីធម្មការ
និងសាសនាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាល ដោះលែងព្រះសង្ឃ
បីអង្គ ភិក្ខុ សឺន ហាយ ភិក្ខុឃឹត វណ្ណៈ និងសាមណេរ ថាច់ សាង

Wat Khmer Trigoda Jotannano Chuon Nath appeals to the two Supreme Patriarch in Cambodia and Minister of Cult & Religions to intervene to release and re-ordain Ven. Son Hay, Ven. Khit Vannak and Ven. Thach Sang

Sun the 2nd Waxing Moon of Māgasira BE2558, November 23, AD2014 Year of the Horse

 

KYAD, KKC and Hon. Thach Setha Appeal for Funds for Trip to France to Acquire Historical Kampuchea Krom Dossiers that France Transferred Kampuchea Krom to Vietnam

Wed the 14th Waning Moon of Kattikā BE2558, November 20, AD2014 Year of the Horse

ក្នុងនាមសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
ដែលជាយុវជនសកម្មនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការ
ទាមទារឲ្យយួនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ជារបស់ខ្មែរ។ ក្រោយពីការទទួលញត្តិរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរ
ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ និងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានព្រមផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមយុវជន
និងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនិង
ទទួលយកឯកសារច្បាប់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ការគ្រប់គ្រង
ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅយួន កាលពីឆ្នាំ១៩៤៩ នៅប្រទេសបារាំង។

តែបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនយើង គឺការខ្វះខាតថវិកា
ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំង។ ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវ
ដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក មេត្តា
ជួយជាថវិកាដល់ក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ច
ដ៏សំខាន់នេះ។
បងប្អូនអាចបរិច្ចាគថវិកាតាមរយៈ​ឈ្មោះ និងលេខ​​ទូរស័ព្ទ៖
កញ្ញា ស្រីណា 096 73 49 3489 887
បងស្រី សាវ៉ាត 096 83 87 774
កញ្ញា រស្មី 010 41 99 98
កញ្ញា សុធា 077 529 262
កញ្ញា Mey 098 29 28 15

KYAD, KKC, the Buddhist monks, and Mr. Thach Setha will travel to France on January 20, B.E.2558 A.D.2015 to collect historical documents on Kampuchea Krom that France during colonial eras transferred her to Vietnam on June 4, B.E.2493 A.D.1949.
The French Embassy responded to the petition that KYAD and KKC delivered in person in past summer on occasion of the Mass Demonstration against Vietnam to protect Khmer history and national dignity of Kampuchea (Cambodia). Thousands of Buddhist monks, youth and compatriots take part in those events.

The delegation members need help with the followings:
1. Airfares
2. Passports
3. Transportations
4. Lodges & meals

To DONATE & CONTACT INFO for Fundraising Committee:
Miss Srey Na 096 73 49 348
Miss Reaksmey 010 41 99 98
Mrs. SaVat 096 83 87 774
Miss Sothea 077 529 262
Miss Mey 098 29 28 15

Your donations are appreciated in advance.

 

Cambodia: "Judicial harassment for political purposes must stop" – UN Special Rapporteur

Tue the 13th Waning Moon of Kattikā BE2558, November 19, AD2014 Year of the Horse
Courtesy OHCHR

The United Nations Special Rapporteur on the human rights situation in Cambodia, Surya P. Subedi, today urged the Cambodian Government to respect the law and the principle of judicial independence. At the same time, he called on the country's judiciary to strictly exercise judicial authority independent of any external influence. "It saddens me to see the courts being used again and again as a tool of the executive," Mr. Subedi said in response to the recent series of arrests and immediate convictions of land activists and opposition party members. Read full media statement in English.

 

ប្រតិភូ​ខ្មែរ​ក្រោម​មួយ​នឹង​ទៅ​ស្រាវជ្រាវ​ឯកសារ​ប្រវត្តិ​ទឹក​ដី​នៅ​បារាំង

Khmer Krom look to France

Mon the 11th Waning Moon of Kattikā BE2558, November 17, AD2014 Year of the Horse
Courtesy the Phnom Penh Post
លោក ថាច់ សេដ្ឋា ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ក្នុង​បាតុកម្ម​តវ៉ា​មុខ​ស្ថានទូត​វៀតណាម។ ម៉ៃ វីរៈ
Thach Setha, KKC president, leading Mass Demonstration in front of the Vietnamese embassy. Vireak Mai

Thach Setha, the president of the Khmer Kampuchea Krom Community, says he is planning to lead a group to an unlikely destination: France, the country he accuses of illegally handing over Kampuchea Krom to the Vietnamese in 1949.

But Setha isn’t interested in touring the Riviera or exploring medieval cathedrals.

Rather, he plans to visit French archives in the hope of obtaining colonial-era documents that would be used to force Vietnam to apologise for a spokesman’s remark that southern Vietnam had been Vietnamese – and not Cambodian – land for many centuries.

At a meeting yesterday, Setha told his supporters that he is acting on a reply from the French Embassy to a petition the group filed during demonstrations on October 6.

“The response, dated October 13, told us to select representatives to go to France to pick up coded documents in the archives. Since we do not have money, we postponed this,” Setha said.

But now, the time has come for the trip to become a reality, said Setha, explaining that more than 10 representatives will be selected to go.

Buddhist monks and supporters block a road in front of the Vietnamese Embassy last month during a Khmer Krom protest. Vireak Mai

But French Embassy spokesman Nicolas Baudouin said yesterday that the embassy never indicated that Cambodian representatives should to be sent to France to investigate the issue.

“We accepted the petition and responded by saying that regarding this matter, he can very well consult the national overseas archives [in Aix-en-Provence],” said Baudouin.

“Let me be clear: These archives are open to the public, anyone can use them. This is not a favour granted to the president of the association.”

In June, Vietnamese Embassy spokesman Trung Van Thong said in a radio interview that Vietnam had ruled Kampuchea Krom for a “very long time”.

The comments sparked protests in Phnom Penh led by Setha, which have continued periodically since.

Van Thong was quietly removed from his post in Cambodia in September, but the nation itself has not apologised

News in Khmer

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ-សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចំពោះការចាប់ផ្សឹកព្រះតេជគុណ សឺន ហាយ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

KKC condemns in strong language upon Phnom Penh City Hall authority for arresting, detaining and defrocking Ven. Son Hay on November 11, 2014

Wed the 6th Waning Moon of Kattikā BE2558, November 12, AD2014 Year of the Horse

Unofficial translation
This is a serious violation of the Cambodian constitution, Article 4: Motto of Cambodia: Nation, Religion, King; Article 43: Buddhism is the religion of the State.

Buddha Dhamma has 227 Vinaya (or rules) for the Buddhist monks (Especially the Bhikkhu). There are 4 rules that the Buddhist monks can be defrocked (disrobed): The 4 pārājikas and not the authority of Phnom Penh City Hall authority. Action of the Phnom Penh City Hall authority violates Buddhism and the Constitution.

The Khmer Krom Coalition appeals to the Minister of Cult and Religion including the two Supreme Patriarch to intervene to re-ordain Ven. Son Hay and restore his status as a Bhikhhu in accordance to the Buddhist rules.

 

USCIRF Helps Launch International Parliamentary Coalition to Advance Religious Freedom

Tue the 5th Waning Moon of Kattikā BE2558, November 11, AD2014 Year of the Horse

 

ឯកឧត្តម ថាច់ សេដ្ឋា មេដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្តឹងទប់ស្កាត់ និងវែកមុខរកជនគំរាមសម្លាប់លោក

HON. THACH SETHA, PROTEST LEADER, FORMALLY FILED A COMPLAINT ON DEATH THREAT WITH INTERIOR MINISTRY

Sat the 3rd Waning Moon of Assayuja BE2558, October 11, AD2014 Year of the Horse

Complaint to MoI

 

day 05: Mass demonstration to protect khmer history and the national honor of cambodia

Wed the 15th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 8, AD2014 Year of the Horse

View more photos

Download appeal

 

day 04: Mass demonstration to protect khmer history and the national honor of cambodia

Tue the 14th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 7, AD2014 Year of the Horse

View more photos

Download appeal

 

day 03: Mass demonstration to protect khmer history and the national honor of cambodia

Mon the 13th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 6, AD2014 Year of the Horse

View more photos

Download appeal

 

day 02: Mass demonstration to protect khmer history and the national honor of cambodia

Sun the 12th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 5, AD2014 Year of the Horse

View more photos

Download appeal

 

day 01: Mass demonstration to protect khmer history and the national honor of cambodia

Sat the 11th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 4, AD2014 Year of the Horse

View more photos

 

យើងឈប់ប្រើទំនិញ និង សេវាកម្មយួន។

"SAY NO TO VIETNAM's PRODUCTS AND SERVICES"
BOYCOTT THE VIETNAMESE PRODUCTS AND SERVICES.

Fri the 10th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 3, AD2014 Year of the Horse
Click on image to enlarge
Download appeal

 

សេចក្តីអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាសម្រាប់រៀបចំមហាបាតុកម្ម ដើម្បីការពារប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ និងកិត្តិយសប្រជាជាតិខ្មែរ នៅថ្ងៃទី០៤, ០៥, ០៦, ០៧ និងទី០៨ ខែតុលា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

Video: APPEAL FOR FUNDS TO HELP MASS DEMONSTRATION RESUMING ON OCT 04 – 08 TO PROTECT KHMER HISTORY AND A NATIONAL HONOR OF CAMBODIA IN PHNOM PENH
Wed the 8th Waxing Moon of Assayuja BE2558, October 1, AD2014 Year of the Horse

Download PDF for more info and printing
Download English Appeal PDF for more info and printing
KKC notifies PP City Hall on DEMO

Donations: If you wish to donate, please contact Mr. Thach Setha at 012 90 88 82 or you can transfer your donations via Western Union under his name. It’s fast and lower transferring fees. E-mail: thachsetha13@gmail.com. 

For overseas residents, please contact Sina Son 267.242.3608, Vithi Kim 864.491.1991, Sakal Kim 978.596.5126. Your donations will reach the organizing committee at the exact amounts without transferring fees deduction. E-mail: kkcpressoffice@yahoo.com.

 

សេចក្តីអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាសម្រាប់រៀបចំមហាបាតុកម្ម ដើម្បីការពារប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ និងកិត្តិយសប្រជាជាតិខ្មែរ នៅថ្ងៃទី០៤, ០៥, ០៦, ០៧ និងទី០៨ ខែតុលា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

APPEAL FOR FUNDS TO HELP MASS DEMONSTRATION RESUMING ON OCT 04 – 08 TO PROTECT KHMER HISTORY AND A NATIONAL HONOR OF CAMBODIA IN PHNOM PENH
Sat the 4th Waxing Moon of Assayuja BE2558, September 27, AD2014 Year of the Horse

Download PDF for more info and printing
Download English Appeal PDF for more info and printing
KKC notifies PP City Hall on DEMO

Donations: If you wish to donate, please contact Mr. Thach Setha at 012 90 88 82 or you can transfer your donations via Western Union under his name. It’s fast and lower transferring fees. E-mail: thachsetha13@gmail.com. 

For overseas residents, please contact Sina Son 267.242.3608, Vithi Kim 864.491.1991 . Your donations will reach the organizing committee at the exact amounts without transferring fees deduction. E-mail: kkcpressoffice@yahoo.com.

 

Video: វេទិកាសាធារណៈ ​ស្តី​ពីទឹកដី​កម្ពុជាក្រោម ​​​និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍​ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ កញ្ញា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
The SEPT 06 Public Forum on Kampuchea Krom and Immigration Law Enforcement in Cambodia at Democracy Square in Phnom Penh
Sat the 13th Waxing Moon of Poṭṭhapāda BE2558, September 6, AD2014 Year of the Horse

 

វេទិកាសាធារណៈ ​ស្តី​ពីទឹកដី​កម្ពុជាក្រោម ​​​និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍​ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ កញ្ញា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
The SEPT 06 Public Forum on Kampuchea Krom and Immigration Law Enforcement in Cambodia at Democracy Square in Phnom Penh
Sat the 13th Waxing Moon of Poṭṭhapāda BE2558, September 6, AD2014 Year of the Horse

View more photos

MoI rejected Khmer Krom's request

 

ទិវាកាន់ទុក្ខជាតិខ្មែរ ខួប ៦៥ឆ្នាំនៃថ្ងៃអាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឲ្យអាណានិគមវៀតណាម

Video: The 65th Annual Kampuchea Krom Loss Commemoration
Thu the 11th Waxing Moon of Poṭṭhapāda BE2558, September 4, AD2014 Year of the Horse

ទិវាកាន់ទុក្ខជាតិខ្មែរ ខួប ៦៥ឆ្នាំនៃថ្ងៃអាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឲ្យអាណានិគមវៀតណាម និង ពិធីបុណ្យរាប់បាត្រព្រះសង្ឃចំនួន ១៩៤៩អង្គ ប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
The 65th Annual Kampuchea Krom Loss Commemoration and the Offerings Ceremony to 1949 Buddhist Monks to honor heroic Buddhist monks, heroes and fallen compatriots for sacrificing their lives to defend, protect Kampuchea and Kampuchea Krom, Khmer identity, religion, freedom, democracy, heritage, culture, custom, language, literature, tradition and way of life in Phnom Penh on June 04, B.E.2558 A.D.2014

 

វេទិកាសាធារណៈ ​ស្តី​ពីទឹកដី​កម្ពុជាក្រោម ​​​និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍​ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ កញ្ញា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤ ខាងមុខ
Public Forum on Kampuchea Krom and Immigration Law Enforcement in Kampuchea
Wed the 10th Waxing Moon of Poṭṭhapāda BE2558, September 3, AD2014 Year of the Horse

Download PDF for more info and printing

Donations: If you wish to donate, please contact Mr. Thach Setha at 012 90 88 82 or you can transfer your donations via Western Union under his name. It’s fast and lower transferring fees. E-mail: thachsetah13@gmail.com. 

For overseas residents, please contact Sina Son 267.242.3608, Vithi Kim 864.491.1991 . Your donations will reach the organizing committee at the exact amounts without transferring fees deduction. E-mail: kkcpressoffice@yahoo.com.

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម Joint Statement
Tue the 9th Waxing Moon of Poṭṭhapāda BE2558, September 2, AD2014 Year of the Horse

On August 31, 2014, SNCKK and KKC (the Supreme National Council of Kampuchea Krom and the Khmer Kampuchea Krom Community) convened in the City of Los Angeles, California and agreed to the followings:
1. Both organizations agreed to cooperate in serving the national cause.
2. Both organizations agreed to lend their supports to one another in domestic and overseas activities.
3. Both organizations call on all Khmer Krom organizations and associations to be unified, united in serving the national interest.

Los Angeles, August 31, 2014
[Signed] [Signed]

Thach Tan Dara Sakal M.P. Kim
SNCKK President KKC Representative

Original text Khmer

 

ខ្មែរតែមួយ ONE KHMER UN KHMER
ខ្មែរតែមួយ មានន័យថា ទង់ជាតិតែមួយ ប្រវត្តិសាស្រ្តតែមួយ
One Khmer One Flag One History Un Khmer Un Drapeau Une Histoire
Fri the 12th Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 22, AD2014 Year of the Horse

Click on image to view large photo

 

មេដឹកនាំ​ខ្មែរក្រោម ​ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម ​និងជាអតីត​សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ឯកឧត្តម ​ថាច់​ សេដ្ឋា​ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ ជួបសវនការជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង នាល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
Khmer Krom leader, KKC president and former Senator Thach Setha leads a delegation to meet with DPM and FAIC Minister Hor Namhong on petition to summon Vietnam’s ambassador to provide clarification on Kampuchea Krom at the Ministry
Tue the 9th Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 19, AD2014 Year of the Horse

View more photos

 

សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ស្នើសុំប្រធានរដ្ឋសភា ហេង សំរិន លើកយកបញ្ហា បំភ្លៃប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ជជែកជាមួយសមភាគីវៀតណាម ក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ច ផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម ថ្ងៃទី១៨ ដល់ ២៨ ខែសីហា៥៨ គ.ស.២០១៤
KKC (The Khmer Kampuchea Krom Community) requests Heng Samrin, NA president, to raise the fabrication of Khmer history issue with Vietnam on occasion of his state visit to Vietnam on AUG 18 -28
Tue the 9th Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 19, AD2014 Year of the Horse

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាតុកម្ម ទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាម សុំទោស ឬទទួលស្គាល់ជាលាយល័ក្ខអក្សរថា កម្ពុជាក្រោមជាអតីតទឹកដីខ្មែរ ថ្ងៃទី១៥ សីហា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤៥៨ គ.ស.២០១៤

DEMONSTRATION LEADERS DEMAND VIETNAM’S EMBASSY TO APOLOGIZE OR RECOGNIZE KAMPUCHEA KROM AS FORMER KHMER TERRITORIES

Tue the 9th Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 19, AD2014 Year of the Horse

Khmer Statement page 2

 

Photo Gallery from the Mass Demonstration on AUG 13
Wed the 3rd Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 13, AD2014 Year of the Horse

View more photos in PDF

 

Khmer krom and youth request faic to summon vietnam's ambassador to kampuchea to clarify stance on kampuchea krom territories

Tue the 2nd Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 12, AD2014 Year of the Horse

Read Khmer Petition to FAIC

 

Photo Gallery from the Mass Demonstration on AUG 12
Tue the 2nd Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 12, AD2014 Year of the Horse

View more photos in PDF

 

Photo Gallery from the Mass Demonstration on AUG 11
Mon the 1st Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 11, AD2014 Year of the Horse

View more photos in PDF

 

អង្គការ-សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងយុវជន ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤ បានធ្វើបាតុកម្មដង្ហែដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូត ដើម្បីឱ្យស្ថាន ទូតក៏ដូចជាប្រទេសវៀតណាម សុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាសាធារណ:ចំពោះការនិយាយបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ យួនត្រូវតែសុំទោសខ្មែរជាសាធារណ:
The Khmer Kampuchea Krom Coalition and youth on August 11, B.E.2558 A.D.2014 demonstrated and marched to deliver petitions to embassies of ASEAN countries and Vietnam and to demand public apology to the Khmers for fabricating Khmer history
Mon the 1st Waning Moon of Sāvaṇa BE2558, August 11, AD2014 Year of the Horse
 

 

Mass Demonstration to protect Khmer history on AUG 11 against Vietnam to be held at Democracy Square

Sat the 14th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 9, AD2014 Year of the Horse
Printing version PDF

 

មហិច្ឆិតាយួនមកលើខ្មែរ
ស្តាប់ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ថាច់ សេដ្ឋា ចូលរួមសម្តែងមតិក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិ របស់ព្រះតេជគុណ លី ចន្ទនេន នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

Vietnam’s Ambition on Kampuchea by Mr. Thach Setha
Brave Khmer Krom leader, KKC president, former Senator and
Kampuchea Krom-born Thach Setha on August 7, B.E.2558 A.D.2014 in public forum in Phnom Penh organized by Foundation of Patriotic Buddhist Monks
Sat the 14th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 9, AD2014 Year of the Horse

 

Appeal to the Buddhist monks, youth & compatriots to join AUG 11 – 13 Mass DEMO to protect Khmer history

Wed the 11th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 6, AD2014 Year of the Horse

PDF Khmer

PDF English

 

APPEAL FOR FUNDS TO SUPPORT THE AUG 11 - 13 MASS DEMONSTRATION AGAINST VIETNAM IN PHNOM PENH TO PROTECT KHMER HISTORY

Mon the 9th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 4, AD2014 Year of the Horse

For printing, PDF version

DONATE NOW:
In Kampuchea (Cambodia):
Mr. Thach Setha 093 47 47 06 or 078 360 898
Miss Raksmey 010 41 99 98
Via bank account: FTB Thach Setha, account number: 010-30-400-025747-5.

For faster service and low wiring fees, please transfer to Mr. Thach Setha via Western Union.

In North America:
Sakal Kim 978.596.5126, Mr. Sina Son 267.242.3608, Mr. Vithi Kim 864.494.1991, or Mr. Saret Kim 978.328.4435. If you wish to donate via KKC-NA leaders, we will transfer your funds completely in whole without deducting any transfer fees.

 

KKC notifies Phnom Penh Municipality of its 3-day resumed mass demonstration against Vietnam to protect Khmer history on AUG 11 – 13

Mon the 9th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 4, AD2014 Year of the Horse

For printing: PDF version

 

សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ប្រកាសថានឹងដឹកនាំ ធ្វើមហាបាតុកម្មប្រឆាំងមន្រ្តីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាម នៅថ្ងៃទី ១១ -១២ និងថ្ងៃទី១៣ ខែសីហានេៈ។

KKC (the Khmer Kampuchea Krom Community) and League of Khmer Youth for Democracy, LKYD, to resume mass demonstration against Vietnam’s embassy on August 11 – 13 to protect Khmer history

Mon the 9th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 4, AD2014 Year of the Horse

 

KKC [The Khmer Kampuchea Krom Community] to resume Mass Demonstration in the nearest future when Vietnam failed to comply with the demand of Khmer Buddhist monks and people

Fri the 6th Waxing Moon of Sāvaṇa BE2558, August 1, AD2014 Year of the Horse
KKC is determined to protect Khmer history and demanding that Vietnam apologizes or acknowledges Khmer history that Kampuchea Krom territories are formerly Kampuchea's not Vietnam's land for a long time.

 

MASS DEMONSTRATION TO PROTECT KHMER HISTORY TO RESUME WHEN RESPONSE FROM VIETNAM IS UNACCEPTABLE OR NO RESPONSE WITHIN TWO WEEKS, 22 JULY - 04 AUGUST

Thu the 13th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 24, AD2014 Year of the Horse
The Khmer Kampuchea Krom Community, KKC, would like to inform the Venerable Buddhist monks, youth, members and compatriots that a mass demonstration to protect Khmer history will start again when Vietnam fails to respond or the response is not acceptable within two weeks starting on July 22 through August 04.

 

PETITION DELIVERED TO H.E. NGUYEN TAN DUNG PRIME MINISTER OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM via Phnom Penh Municipality today, July 22, to be transmitted to [Kampuchea] Foreign Affairs & International Cooperation for examination prior to be delivered to Vietnam within two weeks and respond to the Khmer Krom Coalition, FCIS, & LiKY

Thu the 13th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 24, AD2014 Year of the Horse

 

MASS DEMONSTRATION ON JULY 21 TO PROTECT KHMER HISTORY
Mon the 10th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 21, AD2014 Year of the Horse

Download PDF to View Photos

 

ក្បួនមហាបាតុកម្មទឹកដីកម្ពុជាក្រោម មកដល់ស្ថានទូតយួន ដើម្បីដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យស្ថានទូតយួនទទួលយកប្រវត្តិ
សាស្ត្រថា ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ជាទឹកដីរបស់ខ្មែរ

Khmer Krom demonstration reaches the Vietnamese embassy

Mon the 10th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 21, AD2014 Year of the Horse

 

Former Senator Thach Setha, Khmer Krom leader, KKC president, delivering petition to the Embassy of the French Republic to Cambodia

Mon the 10th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 21, AD2014 Year of the Horse

 

Kampuchea krom territories are kampuchea's

Sun the 9th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 20, AD2014 Year of the Horse

 

KKC vehemently condemns the Phnom Penh authorities for violently cracking down on non-violent protesters with a pre-meditated intention to kill the protesters irrefutably

Thu the 6th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 17, AD2014 Year of the Horse

 

Khmer Krom Coalitioin, Khmer youth, and IDEA vehemently condemn Vietnam for bullying Kampuchea

Wed the 5th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 16, AD2014 Year of the Horse

 

Join Mass Demonstration on JULY 21 in Phnom Penh to Protect Khmer History

Fri the 15th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 11, AD2014 Year of the Horse

Read JPG ENG Appeal

 

PDF Khmer Appeal

PDF ENG Appeal

 

វេទិកាសាធារណៈ ស្តីពី ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤
Public Forum on Kampuchea krom on July 6, B.E.2558 A.D.2014
Former Senator Thach Setha, Khmer Krom leader, president of KKC-the Khmer Kampuchea Krom Community and Forum Chair

Tue the 12th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 8, AD2014 Year of the Horse
 

 

KKC and Khmer Krom continue to condemn Vietnam for repeated offenses on fabricating Khmer history and the occupation by Vietnam in Kampuchea Krom today is another French-style colonial administration and illegal

Tue the 12th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 8, AD2014 Year of the Horse

 

THE ILLEGAL PHNOM PENH AUTHORITIES VIOLENTLY CRACKDOWN ON PEACEFUL DEMONSTRATORS TO PROTECT THEIR KHMER HISTORY

Tue the 12th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 8, AD2014 Year of the Horse

 

The Council of Indigenous Peoples in today's Vietnam, CIP-TVN, representing 30 indigenous peoples including Khmer Krom, Cham, and the 28 nations of the Montagnards, united to condemn Vietnam strongly for fabricating the Khmer history

Tue the 12th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 8, AD2014 Year of the Horse

 

Khmer Krom Lectures Vietnam on Kampuchea Krom Is Khmers'
Sun the 10th Waning Moon of Āsāḷha BE2558, July 6, AD2014 Year of the Horse

Khmer Krom historic documents on Kampuchea Krom territories are Khmers'

 

វេទិកាសាធារណៈ ស្តីពី ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

Public Forum on Kampuchea Krom on July 6, B.E.2558 A.D.2014

 

Prince Sisowath Thomico takes part in the meeting. Former Senator Thach Setha, Khmer Krom leader and president of KKC, the Khmer Kampuchea Krom Community teaches Vietnam on Kampuchea Krom history.

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី វេទិកាសាធារណៈ ស្តីអំពី ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម លើកទៅធ្វើនៅ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤ វិញ
THE KAMPUCHEA KROM PUBLIC FORUM POSTPONED TO JULY 6, B.E.2558 A.D.2014

Tue the 12th Waning Moon of Jeṭṭha BE2558, June 24, AD2014 Year of the Horse

For printing Khmer Press Release

English Press Release

 

appeal for funds to organize PUBLIC FORUM ON KAMPUCHEA KROM ON JUN 28

Mon the 11th Waning Moon of Jeṭṭha BE2558, June 23, AD2014 Year of the Horse

For printing Khmer Appeal

English Appeal

យួនតែងតាំងខ្មែរក្រោម ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជា និងជាឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសយួន

Vietnam appointed Khmer Krom as Vietnam’s Ambassador to Kampuchea and Deputy Foreign Minister

Fri the 8th Waning Moon of Jeṭṭha BE2558, June 20, AD2014 Year of the Horse
Before accepting the new role, Mr. Thach Du held the post of Vice Secretary of Preah Trapeang (Tra Vinh) provincial Party Committee and Deputy Head of the provincial delegation of the 13th National Assembly and is serving as stint as Vietnamese ambassador to Cambodia in the 2014-2017 term.

 

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤ លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានដាក់លិខិត ទៅនាយករដ្ឋមន្រ្តីបច្ចុប្បន្ន នៃប្រទេសសៀម លោកឧត្តមសេនីយ៍ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចារ តាមរយៈស្ថានទូតសៀមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីស្នើសុំឲ្យ អាជ្ញាធរសៀមគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលករខ្មែរ ដែលធ្វើការនៅប្រទេសសៀម

Sam Rainsy sends letter on June 13, B.E.2558 A.D.2014 to the Siamese prime minister Prayuth Chan-ocha, the coup leader-turned prime minister, to respect Khmer migrant workers' human rights

Sat the 2nd Waning Moon of Jeṭṭha BE2558, June 14, AD2014 Year of the Horse

Gen. Prayuth Chan-ocha, the coup leader-turned prime minister
Photo courtesy dvb

CNRP president Sam Rainsy
Photo courtesy the Nation

Since the beginning of June, around 40,000 Cambodian workers in Thailand have self-deported or have been forcibly repatriated by the junta government, which took power in a May 22 coup, CHRAC said.

 

VIETNAM government WILL NOT APOLOGIZE PUBLICLY TO KHMER CITIZENS ON THE FABRICATED HISTORY THAT SAID KAMPUCHEA KROM BELONGS TO VIETNAM FOR A LONG TIME

Vietnam failed to show real evidence to support its claim that Kampuchea Krom is part of Vietnam for a long time. Communists are good at lying, denying and fabricating.
Fri the 1st Waning Moon of Jeṭṭha BE2558, June 13, AD2014 Year of the Horse
Courtesy the Phnom Penh Post

 

Human Rights Watch Submission for the Review of Cambodia by the Human Rights Committee

Thu the 15th Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, June 12, AD2014 Year of the Horse

Full Report

 

KHMER KROM CITIZENS IN KAMPUCHEA TO DEMONSTRATE PEACEFULLY AGAINST VIETNAM’S GOVERNMENT IF MR. TRAN VAN THONG OR THE VIETNAMESE GOVERNMENT DID NOT APOLOGIZE PUBLICLY TO THE KHMER CITIZENS ON THE FABRICATED HISTORY

Wed the 14th Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, June 11, AD2014 Year of the Horse

 

Khmer Krom condemn Vietnam for fabricating history that Kampuchea Krom does not belong to Kampuchea

Sat the 10th Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, June 7, AD2014 Year of the Horse

 

Letter of Appreciation to the Buddhist Monks, Compatriots and Youth
for Participating in the 65th Annual Kampuchea Krom Loss Commemoration
to Honor Khmer Heroes on June 4, B.E.2558 A.D.2014

Thu the 8th Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, June 5, AD2014 Year of the Horse

Appreciation page 2

 

ទិវាកាន់ទុក្ខជាតិខ្មែរ ៤ មិថុនា ថ្ងៃអាណានិគមបារាំងបានកាត់ទឹក ដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យប្រទេស យួនត្រួតត្រាបន្តរហូតសព្វថ្ងៃ និង ពិធីបុណ្យរាប់បាត្រព្រះសង្ឃចំនួន ១៩៤៩អង្គ ប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនាព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

The 65th Kampuchea Krom Loss Commemoration on June 4, B.E.2558 A.D.2014

Wed the 7th Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, June 4, AD2014 Year of the Horse

L-R: HRP president Son Soubert, CNRP president Sam Rainsy, CNRP vice president Kem Sokha. Courtesy Srey Na

 

Phnom Penh City Hall summons [again] Hon. Thach Setha, president of KKC-the Khmer Kampuchea Krom Community, to city hall on JUN 02 to discuss KKC request to organize the JUN 04 Kampuchea Krom Loss Commemoration and Public Forum on Khmer Krom Issues

Sat the 3rd Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, May 31, AD2014 Year of the Horse

Phnom Penh City Hall

 

 

Cambodian king Norodom Sihamoni granted Her Royal Highness Princess Sisowath Pongneary Monypong as His Highest Royal Representative in the June 4 Kampuchea Krom Loss Commemoration and the Offerings Ceremony to 1949 Buddhist monks to honor Khmer heroic Buddhist monks, emperors, kings, heroes, heroines and compatriots

Sat the 3rd Waxing Moon of Jeṭṭha BE2558, May 31, AD2014 Year of the Horse

King Letter

 

 

Declare the Areng Valley of Koh Kong, SW Cambodia, a world heritage site, NOW

Thu the 3rd Waxing Moon of Visakha BE2557, May 1, AD2014 Year of the Horse
Courtesy Mother Nature Cambodia

 

USCIRF Issues its 2014 Annual Report - 15th Anniversary Retrospective: Renewing the Commitment

Wed the 2nd Waxing Moon of Visakha BE2557, April 30, AD2014 Year of the Horse
Courtesy USCIRF

FOR IMMEDIATE RELEASE

April 30, 2014 | USCIRF

Washington, D.C. -- The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), an independent federal advisory body the International Religious Freedom Act (IRFA) created to monitor religious freedom abuses abroad, today released its 2014 Annual Report, and recommended that the State Department add eight more nations to its list of “countries of particular concern,” defined under law as countries where particularly severe violations of religious freedom are tolerated or perpetrated: Egypt, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, and Vietnam. USCIRF also recommended that the following eight countries be re-designated as “countries of particular concern,” or CPCs: Burma, China, Eritrea, Iran, North Korea, Saudi Arabia, Sudan, and Uzbekistan.

This year’s report, the 15th since the Commission’s creation in 1998, documents religious freedom violations in 33 countries and makes country-specific policy recommendations. The report also examines U.S. international religious freedom policy over the past decade and a half, reviewing what IRFA requires, assessing the record on implementing its provisions, and recommending ways to strengthen U.S. engagement on and promotion of religious freedom.

“With religious freedom abuses occurring daily around the world against people of all faiths and those without religious faith, the United States must by words and deeds stand in solidarity with the persecuted,” said USCIRF Chairman Robert P. George. “Religious freedom is a fundamental human right recognized by international law that guarantees to all human beings the freedom to believe or not believe as their conscience leads, and live out their beliefs openly, peacefully, and without fear. Religious freedom also is essential to national and global security. Thus, the defense of religious freedom is both a human rights imperative and a practical necessity and merits a seat at the table with economic, security and other key concerns of U.S. foreign policy.”

Along with recommending CPC designations, USCIRF also announced the placement of 10 countries on its 2014 “Tier 2” list, a USCIRF designation for governments that engage in or tolerate violations that are serious, but which are not CPC-level violators. USCIRF urged increased U.S. government attention to these countries, which include Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, India, Indonesia, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Russia, and Turkey.

The USCIRF report also highlights religious freedom concerns in countries/regions that do not meet the Tier 1 (CPC) or Tier 2 threshold, but should also be the focus of concern, including Bahrain, Bangladesh, Belarus, Central African Republic, Ethiopia, Kyrgyzstan, Sri Lanka, and Western Europe.

“America’s commitment to religious freedom abroad, embodied in the IRFA law enacted more than 15 years ago, must be renewed and strengthened,” said Chairman George. “IRFA was prescient in recognizing that religious freedom needs to be a key component of U.S. foreign policy. The United States must fully utilize IRFA’s provisions including: faithfully designating CPCs each year, ensuring that the CPC list expands or contracts as conditions warrant, and consider taking Presidential actions unique to each situation.”

To interview a USCIRF Commissioner, contact USCIRF at media@uscirf.gov or 202-786-0613.

 

Cambodia: Stop Stalling Union Registrations

Delaying Registrations Increases Risks for Workers, Union Representatives
Tue the 1st Waxing Moon of Visakha BE2557, April 29, AD2014 Year of the Horse
Courtesy HRW

Cambodian garment workers shout and wave flags as they march along a street to mark Labor Day in Phnom Penh on May 1, 2012. © 2012 Reuters

Bangkok – The Cambodian government appears to be sharply limiting registrations of unions, which could harm workers who depend on union protection, Human Rights Watch said today in a letter to the minister of labor and vocational training. Unions in Cambodia primarily represent workers in individual garment factories, who are typically young women from impoverished families.

The Labor Ministry should restart the registration of unions and stop unilaterally amending union registration procedures without input from independent unions and other labor rights experts. Human Rights Watch’s findings are based on official government license registrations since 2011 and interviews with union leaders and representatives.

“The Cambodian government’s unjustified slowdown of union registrations harms workers who depend on unions to advocate for rights and a decent livelihood,” said Phil Robertson, deputy Asia director at Human Rights Watch. “The government should make May Day meaningful to workers by resuming union registration and ending unnecessary interference in union activities.”

Independent union federations have raised concerns about a de facto suspension of union registration. This was supported by Labor Ministry data that suggested a dramatic reduction in union registrations in December 2013. Officials could provide no information on new registrations in 2014, but said between 50 and 60 applications were pending. Under Cambodian law, the ability of unions to operate is severely curtailed without official registration.

The slowdown in union registrations may reflect revisions being made to the regulation on union registration, Prakas 21, Human Rights Watch said. Union representatives told Human Rights Watch that ministry officials were not accepting applications for union registration or union leadership changes while registration procedures were being revised. They said the government has not consulted with federations about changes to the regulation.

Recent demands made by government regulators on union federation officials suggest that Cambodia’s Labor Ministry is placing unnecessarily burdensome procedures on union registration and leadership changes. Among these are obtaining a certificate from the Ministry of Justice proving that each union representative has no criminal record, which could be a prolonged process.

Proposed union representatives awaiting this certificate are often at risk of retaliation from factory management, independent unions told Human Rights Watch. Further extending the waiting period increases the risk of harassment and possible firings.

Human Rights Watch urged the Labor Ministry to immediately suspend the process of revising Prakas 21 and instead undertake a transparent and thorough examination of problems with union registration in close consultation with independent unions, the International Labour Organization, and labor rights experts. Labor officials should ensure that changes to the regulations facilitate, rather than obstruct union registration, and ensure respect for the right to freedom of association under the Cambodian constitution and international human rights law.

“The government should make the union registration process transparent, fair, and quick,” Robertson said. “Adding bureaucratic hurdles that give more time to unscrupulous factory management to retaliate against union representatives would be a serious setback for workers’ rights in Cambodia.”

HRW's letter to the Cambodian Ministry of Labor and Vocational Training

 

Russia and Vietnam Team Up to Balance China

Sat the 12th Waning Moon of Citta BE2557, April 26, AD2014 Year of the Horse

Justified emphasis on the current Ukraine crisis should not lead us to make the mistake of overlooking Russia’s policies in East Asia. Normally Russia’s policies in Southeast Asia do not get much attention. But they reveal important motifs and themes in Russia’s overall foreign policy and its response to China’s rising power and to trends in Asian security. Examination of those policies reveals much about Russian policy in Asia and in general. In particular they demonstrate Moscow’s quest for total independence and tactical flexibility as well as its habitual reliance on energy and arms sales in strife-torn areas as the instruments by which it seeks to gain leverage on regional security agendas. Moreover, they also demonstrate that like other powers, Russia is pursuing what may be called a hedging strategy against China in Asia. On the one hand it supports China against the US and on the other works to constrain Chinese power in Asia.

Southeast Asia’s importance to Russia has steadily risen due to Russia’s own pivot to Asia.[i] As part of that pivot, Moscow recently proclaimed its intention to pursue negotiations for naval bases in the Seychelles and Singapore.[ii] This is on top of Russia’s previously overt efforts to attain basing at Cam Ranh Bay in Vietnam.[iii] Not surprisingly, these moves will not be welcome in China and they may be seen as representing (along with Moscow’s parallel rapprochement with Japan) Russia’s response to Chinese President Xi Jinping’s recent invitation to join China “in guaranteeing security and stability in the Asia-Pacific Region.”[iv] In other words, even as Russo-Chinese cooperation against US power, interests and values continues on global issues and in areas of unimportance to China like Syria, Russia strives for geopolitical independence in Asia. Were Moscow to accept Xi’s offer, it would be admitting that it has become China’s “junior brother” in Asia; a role that Russia bridles at accepting.

Therefore Moscow is making these “chess moves” to Southeast Asia to demonstrate its true independence and great power status. While those attributes of Russia’ standing in Asia are debatable, there is no doubt that Vietnam, for one, has fully embraced Russia in an effort to get allies to restrain China even as it continues on its own accord to pursue a diplomatic resolution of outstanding issues with China. Indeed, Vietnam’s partnerships with Moscow and Washington strengthen its leverage vis-à-vis Beijing, thereby enabling it to pursue both military and economic enhancement and diplomatic resolution of disputed issues. Thus, despite the allegedly deepening Sino-Russian friendship (at least against the US), in fact Russia has quietly but openly resisted Chinese encroachments in Southeast Asia and is forging a deeper military-political relationship with Vietnam.

Beijing has repeatedly demanded that Moscow terminate energy explorations in the South China Sea, clearly responding to Russia’s visibly enhanced interests in Southeast Asia. In 2012 Russia announced its interest in regaining a naval base at Cam Ranh Bay, a step probably connected to joint Russo-Vietnamese energy projects off Vietnam’s coast, and a means of checking China in the South China Sea. Gazprom also signed a deal to explore two licensed blocks in Vietnam’s continental shelf in the South China Sea, taking a 49 percent stake in the offshore blocks, which hold an estimated 1.9 trillion cubic feet of natural gas and more than twenty-five million tons of gas condensate. Those actions precipitated Beijing’s demand that Moscow leave the area. However, despite its silence, presumably to avoid antagonizing China, Moscow stayed put. Russia has subsequently increased support for Vietnam regarding energy exploration in the South China Sea and, perhaps more ominously from China’s standpoint, in arms sales and defense cooperation. Read Full Text

 

Khmer Krom leader Thach Setha touring the Orphan Child Center, OCC, on April 3, B.E.2557 A.D.2014

Wed the 4th Waxing Moon of Citta BE2557, April 3, AD2014 Year of the Snake

Khmer Krom leader, KKC Exec. Dir. and CNRP Permanent Committee member and former SRP Senator Thach Setha touring the Orphan Child Center, OCC, on April 3, B.E.2557 A.D.2014. Photo Op with Hon. Son Soubert, OCC Director, KKC Council President, former Parliamtary Vice President and former Constitutional Council member

 

Cambodia's National Deficits, International Loans and Borrowings top about $5.5-Billiion from B.E.2537 A.D.1993 to DEC 31, B.E.2556 A.D.2012

Khmer children will pay for these loans.
Tue the 2nd Waxing Moon of Citta BE2557, April 1, AD2014 Year of the Snake
Courtesy Thmeythmey

 

Cambodia: Public Letter Urging an Immediate Investigation into the Disappearance of Khem Sophath

Mon the 9th Waning Moon of Phagguṇa BE2557, March 23, AD2014 Year of the Snake
Courtesy HRW
Khem Sophath

March 23, 2014 - We, the undersigned civil society groups, express our deep concern over the disappearance of Khem Sophath, a 16-year-old boy missing since the violent crackdown by Cambodian security forces against striking garment workers on 3 January 2014 near the Canadia Industrial area on Veng Sreng road, Phnom Penh. We call on the Royal Government of Cambodia (RGC) to take all appropriate measures to immediately, thoroughly and impartially investigate Khem Sophath’s disappearance and inform his family of his fate or whereabouts.

The crackdown, which started on 2 January 2014, resulted in at least four people killed, dozens injured and 23 workers and human rights defenders arrested. Khem Sophath was last seen on the morning of 3 January 2014 lying on the ground on Veng Sreng road with blood pouring from what appeared to be a gunshot wound to his chest. More than two months later, his whereabouts remain unknown.

The RGC acceded to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICCPED) on 27 June 2013 and is therefore legally bound by the terms of that treaty. Under Article 2 of the ICCPED, an enforced disappearance occurs if a person has been deprived of his or her liberty in any form by a State agent or person acting with the support or acquiescence of the State and, subsequently, the State refuses to acknowledge the deprivation or conceals the person’s whereabouts.

On the day of the shooting a friend and co-worker saw Khem Sophath on the ground with a serious wound to his chest. As bystanders tried to aid him, Khem Sophath was heard urging them not to help but to save themselves, saying he “would not survive.” At the time, shots were still being fired at civilians. Those who tried to help him went into hiding, including the main eyewitness, who had himself been shot and did not receive medical treatment until later that day.

Considering the witness’s report and Khem Sophath’s unknown whereabouts in the context of the arbitrary killings and arrests carried out by Cambodian security forces that day, there are reasonable grounds to believe that Khem Sophath might have been subjected to an enforced disappearance. However, to date, the authorities have denied any knowledge of his fate or whereabouts and neglected to conduct any investigation.

Enforced disappearances violate numerous human rights including: the prohibition on torture and cruel, inhuman, and degrading treatment; the right to liberty and security of the person; the right to a family life; the right to a fair and public trial; and, in the event that the disappeared person is killed, the right to life.

The ICCPED, beyond prohibiting enforced disappearances, creates an obligation for the State to take appropriate measures to investigate situations where there are reasonable grounds to believe that an enforced disappearance has occurred and to bring those responsible to justice, whether or not a formal complaint has been lodged.[1] Furthermore, the State shall “take all appropriate measures to search for, locate and release disappeared persons and, in the event of death, to locate, respect and return their remains.”[2]

However, the RGC has thus far failed to properly investigate Khem Sophath’s disappearance or the excessive use of force by state security forces. On the contrary, on 7 January 2014, Brigadier General Kheng Tito stated that any investigation would focus on “inciters” rather than the military police.[3] So far, no results of any investigation have been made public. In addition, on 06 February 2014, the same General told VOA Khmer that Khem Sophath had not been located among those arrested – something rights groups and journalists knew weeks previously – and encouraged his family to lodge a complaint to the courts.[4]

The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) and the Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) have carried out their own investigations as to Khem Sophath’s whereabouts, but have so far been unable to locate him. His family now presumes him dead.

In compliance with its obligations under the ICCPED, the RGC should immediately conduct a thorough and impartial investigation into the possibility that Khem Sophath was subjected to an enforced disappearance. Additionally, family members have the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate or whereabouts of the disappeared person.[5] If it is found that Khem Sophath is a victim of enforced disappearance the ICCPED makes it clear that those suspected of criminal responsibility must be held to account. Additionally, victims have the right to reparations, including: prompt, fair and adequate compensation; restitution; rehabilitation; restoration of dignity and reputation; and guarantees of non-repetition such as recognition by RGC of the competence of the Committee on Enforced Disappearances to receive and consider communications from or on behalf of victims and other states parties.

This public letter has been endorsed by the following 54 Cambodian & international civil society groups:
1. Amnesty International
2. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
3. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
4. Banteay Srey
5. Boeung Kak Lake Community (BKL)
6. Borei Keila Community (BK)
7. Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC)
8. CamASEAN Youth’s Future (CamASEAN)
9. Cambodia’s Independent Civil-Servants Association (CICA)
10. Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU)
11. Cambodian Center for Human Rights (CCHR)
12. Cambodian Center for Independent Media (CCIM)
13. Cambodian Confederation Unions (CCU)
14. Cambodian Domestic Worker Network (CDWN)
15. Cambodian Food and Service Worker Federation (CFSWF)
16. Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC)
17. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
18. Cambodian Independent Teachers Association (CITA)
19. Cambodian Labour Confederation (CLC)
20. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
21. Cambodian Tourism and Service Workers Federation (CTSWF)
22. Cambodian Worker Center for Development (CWCD)
23. Cambodian Youth Network (CYN)
24. Civil Rights Defenders
25. Coalition of Cambodian Apparel Workers Domestic Unions (C.CAWDU)
26. Coalition of Cambodian Employee Workers of Industry and Service Union (CEWISU)
27. Coalition of Cambodian Farmer Community (CCFC)
28. Committee to Promote Women in Politics (CPWP)
29. Community Legal Education Centre (CLEC)
30. Community Peace-Building Network (CPN)
31. Equitable Cambodia (EC)
32. Farmer Development Association (FDA)
33. Farmers Association for Peace and Development (FAPD)
34. Gender and Development for Cambodia (GADC)
35. Housing Rights Task Force (HRTF)
36. Human Rights Watch
37. Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA)
38. Independent Monk Network for Social Justice (IMNSJ)
39. IndustriALL Global Union
40. International Federation for Human Rights (FIDH)
41. International Trade Union Confederation (ITUC)
42. Labour Behind the Label
43. LICADHO Canada
44. Messenger Band (MB)
45. Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Election in Cambodia (NICFEC)
46. Sahmakum Teang Tnaut (STT)
47. Solidarity Center
48. The Cambodian Committee for Women (CAMBOW)
49. The Cambodian NGO Committee on CEDAW (NGO-CEDAW)
50. Thmar Kol Community
51. UNI Global Union
52. UNISON
53. War on Want
54. Worker Rights Consortium (WRC)

 

ការពារ​ប្រជាពលរដ្ឋជាកាតព្វកិច្ច​ដំបូង​របស់​រដ្ឋាភិបាល
មិនមែនដើម្បីត្រួតជីវិតរបស់ពួកលោក​ទេ។

Sat the 15th Full Moon of Phagguṇa BE2557, March 15, AD2014 Year of the Snake

 

U.S. State Department's 2013 Annual Human Rights Report on Vietnam

Thu the 13rd Waning Moon of Māgha BE2557, February 27, AD2014 Year of the Snake
Courtesy USDoS

The Socialist Republic of Vietnam is an authoritarian state ruled by a single party, the Communist Party of Vietnam (CPV), led by General Secretary Nguyen Phu Trong, Prime Minister Nguyen Tan Dung, and President Truong Tan Sang. The most recent National Assembly elections, held in 2011, were neither free nor fair. Authorities maintained effective control over the security forces. Security forces committed human rights abuses.The most significant human rights problems in the country continued to be severe government restrictions on citizens’ political rights, particularly their right to change their government; increased measures to limit citizens’ civil liberties; and corruption in the judicial system and police.Specific human rights abuses included continued police mistreatment of suspects during arrest and detention, including the use of lethal force as well as austere prison conditions; arbitrary arrest and detention for political activities; and denial of the right to a fair and expeditious trial. Political influence, endemic corruption, and inefficiency continued to distort the judicial system significantly. The government limited freedoms of speech and press and suppressed dissent; increasingly restricted internet freedom; reportedly continued to be involved in attacks against websites containing criticism; maintained surveillance of dissidents; and continued to limit privacy rights and freedoms of assembly, association, and movement. Although authorities allowed more than 100 new places of worship to register, hundreds of others remained unable to register, and citizens who tried to exercise their right to freedom of religion continued to be subject to harassment, differing interpretations and applications of the law, and inconsistent legal protection, especially at provincial and village levels. Police corruption persisted. The government maintained its prohibition of independent human rights organizations. Violence and discrimination against women as well as trafficking in persons of men, women, and children continued, as did gender-based sex selection and sexual exploitation of children. Although societal discrimination based on ethnicity, sexual orientation, gender identity, and HIV/AIDS status persisted, a lively public debate about lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights took place, and LGBT persons were generally tolerated. The government maintained limits on workers’ rights to form and join independent unions and did not enforce safe and healthy working conditions adequately. Child labor persisted.The government inconsistently took steps to prosecute and punish officials who committed abuses, and police officers sometimes acted with impunity. Read Report on Vietnam

 

Cambodia: Echoes of Fascism

Fri the 7th Waxing Moon of Māgha BE2557, February 7, AD2014 Year of the Snake
Courtesy TNI

Those who had hoped that Hun Sen's surprise near-loss in the flawed elections last July would lead to a more accommodating stance have been sadly disappointed. The man who has dominated Cambodia and her people for almost three decades still holds an iron grip. The United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC)’s mandate to conduct “free and fair general elections” in 1993 has proved largely irrelevant over time to the politics on the ground. Cambodian human rights bloggers have even recently raised the specter of a sinister “Third Hand” formed to maintain that iron grip.
Read more

 

Viet Nam Review - 18th Session of Universal Periodic Review

Thu the 7th Waxing Moon of Māgha BE2557, February 6, AD2014 Year of the Snake
Courtesy the UN

Original version

English version

LIST OF SPEAKERS
H.E. Mr. Ha Kim Ngoc, Deputy Minister of Foreign Affairs – Head of Delegation (Introduction)
Norway, Mr. Erling Hoem
Oman, Mr. Yousef Al Amri
Pakistan, Mr. Afaq Ahmad
Thailand, Mr. Thani Thongphankdi
Poland, Mr. Jerzy Baurski
Portugal, Ms. Manuela Teixeira Pinto
Republic of Korea, Mr. Choi Seok-Young
Republic of Moldova, Ms. Olga Bogdan
Hungary, MS. Ellen Van Thiel
Russian Federation, Ms. Anastasia Bagdatieva
Senegal, Mr. Mouhamadou Dia
Serbia, Mr. Aleksandar Tomic
Singapore, Mr. Steven Pang
Slovakia, Mr. Fedor Rosocha
Slovenia, Ms. Spela Kosir
South Sudan, Mr. Ramadan Tombe
Spain, Mr. Victorio Redondo
Sri Lanka, Mr. Ravinatha Aryasinha

 

Poem narrating about Khmer hero Oknha Son Kuy

Sat the 2nd Waxing Moon of Māgha BE2557, February 1, AD2014 Year of the Snake
Courtesy Savona Yuthpung
តើលោកឧកញ៉ា សឺន គុយ ជានរណា?

លោកឧកញ៉ា សឺន គុយ បានប្ដូរសិរិសារបស់លោកក្នុងបុព្វហេតុ
ដោះដូរយកសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងរក្សា
ទីវត្តអារាមទាំងអស់ព្រោះលោកយល់ឃើញថាដរាបណាមាន
វត្តដរាបនោះវប្បធម៍អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម
មិនសូន្យនោះឡើយ។

To learn more about Khmer hero Oknha Son Kuy

 

 

Cambodia Review - 18th Session of Universal Periodic Review

Tue the 13th Waning Moon of Phussa BE2557, January 28, AD2014 Year of the Snake
Courtesy the UN

Original version

English version

LIST OF SPEAKERS
H.E. Mr. Mak Sambath, Vice Chair of the National Human Rights Committee - Head of Delegation (Introduction)
Slovenia, Mr. Matjaz Kovacic
Spain, Mr. Vicente Cacho
Sri Lanka, Mr. Ravinatha Aryasinha
State of Palestine, Ms. Nada Tarbush
Sweden, Ms. Irina Schoulgin Nyoni
Switzerland, Mr. Alexandre Fasel
Indonesia, Mr.. Triyono Wibowo
Timor-Leste, Mr. Marcino Da Silva
Tunisia, Mr. Slim Ghariani
Turkmenistan, Mr. Esen Aydogdyev
United Kingdom, Mr. Bob Last
United States of America, Mr. David Sullivane
Uruguay, Mr. Patricio Silva
Uzbekistan, Mr. Javohir Nurmetov
Venezuela (Bolivarian Republic of), Mr. Edgardo Toro
Viet Nam, Mr. Thanh Nguyen
Algeria, Mr. Antar Hassani
Angola, Mr. Andre Kitoko

This is the second time that Cambodia comes under a UPR review and the last one takes place in 2009.

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ស្តីពី ការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះសង្ឃ និងប្រជាាស្រ្ត ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

KKC Statement to the Cambodian Foreign Affairs on Irresponsibility upon Khmer Krom Buddhist monks and people

Wed the 7th Waning Moon of Phussa BE2557, January 22, AD2014 Year of the Snake

Read page 2 Khmer

Read page 2 English

Khmer Krom leader, KKC president and former Senator Thach Setha leads a delegation of Khmer Buddhist monks and NGOs to meet with MoFA State Secretary Ouch Borith late last year, 2013

 

Vietnam: Communist Party Tightens Grip

Increase in Political Trials, New Repressive Legislation Offset Positive Steps

Courtesy HRW
Wed the 7th Waning Moon of Phussa BE2557, January 22, AD2014 Year of the Snake

Escalating repression is putting the Vietnamese government on a collision course with an increasingly politically aware and active population. Foreign governments should use all diplomatic means to pressure Vietnam to listen to the voices of the country’s people, who are demanding an end to old-style one-party rule. Brad Adams, Asia director

New York – Activists were increasingly targeted by the Vietnamese authorities in 2013, worsening a trend of politically motivated convictions against peaceful critics, Human Rights Watch said today in its World Report 2014.

“Escalating repression is putting the Vietnamese government on a collision course with an increasingly politically aware and active population,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “Foreign governments should use all diplomatic means to pressure Vietnam to listen to the voices of the country’s people, who are demanding an end to old-style one-party rule.”

In the 667-page World Report 2014, its 24th edition, Human Rights Watch reviews human rights practices in more than 90 countries. Syria’s widespread killings of civilians elicited horror but few steps by world leaders to stop it, Human Rights Watch said. A reinvigorated doctrine of “responsibility to protect” seems to have prevented some mass atrocities in Africa. Majorities in power in Egypt and other countries have suppressed dissent and minority rights. And Edward Snowden’s revelations about US surveillance programs reverberated around the globe.

On November 28, the National Assembly adopted an amended Vietnamese constitution that disappointed those hoping for significant reforms, instead strengthening Communist Party political domination. The Communist Party has presided over a one-party state since the country was unified in 1975.

Human rights provisions in the constitution were watered down with loopholes that allow the state to criminalize even peaceful expression, association, and assembly.

While it maintained its monopoly on state power in 2013, the party faces growing public discontent over slowing economic growth, widespread corruption, and a lack of basic freedoms. Denial of rights and endemic official corruption are widely seen as stifling Vietnam’s political and economic progress.

At the end of 2013, Human Rights Watch estimated that Vietnam is holding some 150-200 known people in detention because of the exercise of their fundamental human rights, including lowland Vietnamese and upland ethnic minority prisoners, some of whom were detained at least in part in connection with their religious activities. The total included at least 63 political prisoners convicted by politically controlled courts in 2013, an increase over the roughly 40 sentenced in 2012, which in turn exceeded the numbers sentenced in 2011 and 2010. The government has consistently used vague penal code provisions to convict these peaceful critics.

Dialing back digital, religious freedom
Enhancing already extensive government powers to punish and otherwise deter digital freedom, Prime Minister Nguyen Tan Dung on September 1, 2013, put into force Decree 72, which contains provisions legalizing content-filtering and censorship, and outlawing vaguely defined “prohibited acts.”

In January 2013, the prime minister put Decree 92 into effect, further extending controls on religious groups via inclusion of onerous requirements for official permission to practice religious belief and vague prohibitions on religious worship that effectively allow the authorities to selectively prohibit any religious activities they dislike. In its enforcement actions, the government monitors, harasses, and sometimes violently cracks down on religious groups that operate outside of official, government-registered and government-controlled religious institutions.

Positive moves in 2013 included the signing of the Convention Against Torture. The government has pledged that this will be ratified within a year. The National Assembly decriminalized same-sex marriage, though disappointed campaigners by failing to legalize it.

“Instead of putting its critics in prison, the Vietnamese government should engage with their ideas, and accept that one-party states should be consigned to the dustbins of history,” Adams said.

 

Report: World's 85 richest control nearly half the global wealth

Oxfam International says world elite bend laws in their favor, helping funnel massive amounts of money to the very few
Courtesy Al Jazeera
Mon the 5th Waning Moon of Phussa BE2557, January 20, AD2014 Year of the Snake
The yacht of Russian billionaire Roman Abramovitch, the Eclipse, is seen on Sept. 4, 2013 near the Nice harbor in the French riviera. The Eclipse is the world's second largest private yacht.Valery Hache/AFP/Getty Images

The world's elite have rigged laws in their own favor, undermining democracy and creating a chasm of inequality across the globe, international organization Oxfam said in advance of the annual get-together of the world's most powerful at Davos, Switzerland.

Inequality has run so out of control, that the 85 richest people on the planet own "almost half of the world's wealth," Oxfam said in a new report on widening disparities between the rich and poor.

The report exposes the "pernicious impact" of growing inequality that helps "the richest undermine democratic processes and drive policies that promote their interests at the expense of everyone else," the statement said.

Inequality has emerged as a major concern in countries around the world, with President Barack Obama prioritizing a push to narrow the wealth gap in his second term.

But the wealth gap in America is still growing. And the problem seems likely to worsen as the International Labor Organization, the U.N. labor agency, reported (PDF) Monday that 201.8 million people around the world were unemployed in 2013 — an increase of 4.9 million from the previous year.

In China, the new government there has cracked down on perks and privileges of the elite, and Germany seems set to adopt a new minimum wage.

The World Economic Forum (WEF), which organizes the Davos conference, warned last week that the growing gulf between the rich and the poor represents the biggest global risk in 2014.

"The chronic gap between the incomes of the richest and poorest citizens is seen as the risk that is most likely to cause serious damage globally in the coming decade," the WEF said.

But many of the corporate giants and world leaders set to confer at Davos, a posh ski resort tucked on the eastern reaches of Switzerland near Liechtenstein, are implicitly pointed at by Oxfam.

Among the report's many shocking statistics about wealth and inequality: the world’s wealthiest 1 percent have $110 trillion in assets, 65 times the wealth of the poorest 50 percent of the world's population. The richest 85 people in the world have as much wealth as the bottom 50 percent, according to the report.

Oxfam goes on to blame specific practices that lead to a "rigging (of) the system," where money is funneled almost exclusively to the already-wealthy.

"Policies successfully imposed by the rich in recent decades include financial deregulation, tax havens and secrecy, anti-competitive business practice, lower tax rates on high incomes and investments and cuts or underinvestment in public services for the majority," Oxfam said.

Still, the speakers at Davos this year will train their brains on this thorny issue.

In the forefront will be Australia's Prime Minister Tony Abbott.

Sydney has just taken on the G20 presidency, and in a speech on Thursday Abbot is expected to tackle the rich and poor gap issue, with the fight against tax havens and evasion firmly on target.

In the report, Oxfam said that "since the late 1970s, tax rates for the richest have fallen in 29 of the 30 countries for which data are available, meaning that in many places the rich not only get more money but also pay less tax on it."

Read Oxfam's full report

 

Human Rights Are For Everyone

Mon the13th Waxing Moon of Phussa BE2557, January 13, AD2014 Year of the Snake

 

Khmer Krom NGOs request Hun Sen to raise Khmer
Krom issues with visiting VN PM Nguyen Tan Dung

Sun the12th Waxing Moon of Phussa BE2557, January 12, AD2014 Year of the Snake